Rønnebæk fælled ridespor

Ryttere er velkomne på ridesporet på Rønnebæk fælled.

Der er etableret riderute hen over fælleden mellem Bystævnet og Kirkevej. Tag venligst hensyn til alle skovens gæster. Undgå derfor venligst at ride uden for de afmærkede rideruter. Ridestierne er markeret på kortet og med skiltning på selve ruten. Rideruten går forbi et fint madpakkehus, bålplads samt primitivt toilet.

I Fruens Plantage vest for Ny Præstøvej er også ridespor.