Møns Klint Kridtstien

Cykel- og gangsti i Klinteskoven på Møn. Stien starter ved den nordlige indkørsel til Klinteskoven (tæt ved campingpladsen) og slutter ved Geocenter Møns Klint. Stien gør det muligt for fodgængere og cyklister at komme frem til Møns Klint uden at skulle færdes på den meget befærdede bilvej igennem skoven. Stien er ca. 2 km lang, forløber i meget kuperet terræn og er grusbelagt.