Tokkekøb Hegn

I den nordøstlige del af skoven er der med gule pletter på træerne afmærket en vandretur på ca. 6 km. Ruten er jævn og kan gennemføres med barnevogn, undtagen stierne ved søbredden, der ikke er egnede til barnevogne og kørestole. Denne del af ruten er markeret med en stiplet linie på kortet i Naturstyrelsens vandretursfolder Tokkekøb Hegn, Allerød.