Furesø-Farum Sø-Vejle Sø: Kajak på DKs dybeste sø

Furesø er Danmarks dybeste på ca. 38 m. Landskabet omkring søen med mange skrænter betyder, at vind og bølger kan dreje undervejs på ruten. Hold dig tæt ved kysten.

Undgå at sejle ind i sivbevoksningen - og vis hensyn til fugle, dyr og planter.

Ved sydsiden af Storekalv ligger en vandskiklub med et sejlområde markeret med særlige hvide bøjer. Hold dig langs kysten inden for bøjerne.

Kun medlemmer af organiserede klubber, der har sejladsaftale med Naturstyrelsen, kan sejle på Farum Sø. Se klubberne her. For hele området gælder, at motorbåde kun må bruges efter særlig aftale med Naturstyrelsen.

Langs Furesø er der mange private grunde ned til søen. Undgå at gå i land her.

Vis hensyn til badegæster ved Furesøbad og Frederiksdal Fribad, ro uden om de bøjer, som er udlagt i sommerhalvåret.