Suserup og Tamosen

Vandrerute på ca. 2 km. Start på P-pladsen ved Suserupgård. På turen rundt kommer du tæt på Susåens udløb i Tystrup Sø. Ved Tamosen er der et fugleskjul, hvor du har et godt udsyn over mosen. På turen er der mulighed for at opleve et rigt fugleliv ved sø, å og mose. I det åbne landskab er et fint overdrev under udvikling, hvor der tidligere var landbrug. Vis hensyn til de græssende dyr og husk at holde hunden i snor.