Farum Søsti

Projektet Farum Søsti er blevet til med penge fra EU's LIFE-program, der har til formål at lave naturgenopretning i de beskyttede områder, der hedder Natura-2000-områder.

Områderne langs Mølleåen og rundt om Farum Sø er med i et stort EU LIFE-projekt, og projektet skal gerne gøre levebetingelserne bedre og sikre beskyttelse for en lang række truede arter. Det er blandt andet den store vandsalamander, der har fundet et fristed ved Farum Sø.

Læs mere om den store vandsalamander og andre padder i Naturstyrelsens artsleksikon

Sjælden snegl på vej

Området ved Farum Sø er også levested for skæv vindelsnegl, som er en sjælden gæst i Danmark.

Den lille snegl bliver mellem 1,6 og 1,8 millimeter lang, og den kan derfor være s