Helsingørs Grønne Vestkile (Naturperle nr.3)

Helsingørs Grønne Vestkile er en fredning vest for Helsingør By op til Teglstrup Hegn.

Det er et meget smukt, kuperet landskab med mange småsøer og Pindemosen, og med et stort dyre- og fugleliv. Det meste af fredningen ejes af kommunen.

Her er der fri adgang for gående døgnet rundt (hunde skal være i snor).

Hele området syd for Esrumvej er hegnet ind til afgræsning året rundt med publikumsvenligt kvæg.

Stiforbindelserne mellem lågerne slås 3-4 gange hver sommer.

Der er borde og bænke, også under halvtag, samt cykelparkering ved indgangen lige nord for Pindemosegård, Klostermosevej 133.

Der er busstoppesteder på Klostermosevej.

Stinettet i fredningen hænger sammen med stinettet i Teglstrup Hegn, både syd og nord for Esrumvej.

Læs mere..