Sporet i Broby Vesterskov

Sporet i Broby Vesterskov

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet i Broby Vesterskov ligger ca. 5 km syd for Sorø. Der er mulighed for parkering ved sporets start. Den afmærkede rute er ca. 3 km lang og er afmærket med gule pile.

Træartsvariation
Området består af douglasgran blandet med rødgran og thuja. Douglasgranen, der stammer fra Nordamerika, er meget hurtigtvoksende. I træernes ungdom er dyrkning af denne træart noget risikabel, fordi væksten foregår så hurtigt, at roden ofte ikke ka