Tisvilde Hegn - Asserbo Slotsruin og Tibirke

Tibirke - I skoven er ruten afmærket med gule pletter på træerne. Turen starter ved parkeringspladsen ved Tibirke Kirke, og på den ca. 5 km lange tur kan du opleve de store jordbundsvariationer, som den meget forskellige tykkelse af flyvesandslaget er årsag til (fra 0 til 20 meter).

Asserbo - Turen går fra den gamle ruin af Asserbo Slot gennem kuperet terræn og Enebærdalen, over Harrehøjene til Troldeskoven tæt på kysten. En meget afvekslende tur på ca. 7 km.