Røsnæs

Der er udlagt en primitiv vandrerute. Ruten er afmærket med gule pletter på sten, træer og pæle. Ved højvande kan stier på stranden være oversvømmet, men man har også mulighed for at gå på stier oven for skrænterne.

Se også vandretursfolderen: Røsnæs

Den gule vandrerute egner sig ikke til barnevogne, kørestole og gangbesværede. Dog er ruten fra den vestlige p-plads til Røsnæs Fyr velegnet.