Farum Søsti

For hver hele kilometer er der stillet en sten op, hvor der er hugget et relief af et dyr eller en plante ind i stenen. Alle de 11 dyr/planter er typiske for området. Det er kunstneren Olav Johannisson, der har hugget motiverne ind i stenene. Hvis du følger ruten med uret, er der også stillet vejvisningssten op med pile, de steder, hvor der kan være tvivl om, hvilken sti du skal følge.


Link til folder og kort over stien: https://www.furesoe.dk/media/1750/folder_farum_ssti.pdf