Vrøgum plantage - Gul rute

Rute på cirka 9,5 km. rundt i Vrøgum Plantage. Lettere kuperet rute, med mulighed for gode naturoplevelser.