Halskov Vænge Falster

I Halskov Vænge findes i alt 78 fortidsminder. Heraf er 6 stendysser, der er 5.500 år gamle. Der er intet, der tyder på, at fortidsminderne har ligget tættere her end så mange andre steder. Forskellen er, at de er bevaret her i skoven. Følg den afmærkede vandrerute rundt til fortidsminderne. I skoven er også madpakkehus, museum, grillplads, toilet og drikkevand.

Folder over området med vandrekort kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside.