Tarup-Davinde hjertesti


Der er 4 parkeringspladser op til stierne , og således mulighed for at starte sin tur 4 forskellige steder. Man kan følge skiltningen rundt, så man ender ved samme udgangspunkt, som man startede. Vandreturen går igennem et område med søer til alle sider. Man kommer igennem skov, over mark og eng, og stierne løber i et kuperet terræn med et rigt fugleliv. Stierne er med med forskellig stibelægning og der er bålplads, adgang til toilet og mulighed for at sidde ned på bænke undervejs.