Højstrup (4,5 km)

Ridesporet løber i en sløjfe gennem de smukke arealer på Højstrup Øvelsesterræn. Der er gode p-pladser ved det gamle raketanlæg på Vibelundvej.