Sporet ved Holsted Å

Sporet ved Holsted Å

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på http://www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Turen kan starte to steder. Enten ved Skovpavillonen, et restauratørsted, der ligger i Skoleplantagen, eller ved kirkegården. Begge steder er der mulighed for parkering. Der er tre ruter: Blå rute er 2,4 km, Rød rute er 3,7 km og Gul rute er 4,7 km. God tur.

Skoleplantagen
Plantagearealet var oprindeligt en del af første-lærerens løn, hvor han som supplement til lønnen havde en ko, lidt får på græs samt dyrkede