Store Dyrehave, Rågårdshus

St. Dyrehaves vejsystem er præget af 1600-tallets jagtform, med lange lige veje, der samles i kryds og stjerner. Den gule rute er ca. 10 km og følger en del af dette vejsystem. Bevoksninger veksler mellem løv- og nåletræ. Barnevognen kan godt tages med på turen. Det kan hunden også, bare den er i snor.

Sortedam er opstået ved tørvegravning og er derfor sur og brunvandet. Om sommeren kan du se de gule blomster af den kødædende plante, blærerod, stikke op over vandet.

Rågårdsmose ligger hen som urørt skov og skaber muligheder for et væld af liv for svampe, insekter og mange fugle, både i vandet og i de døde og væltede stammer.

Stjernen er centrum for 8 parforcejagtveje, som blev benyttet til kongejagter fra 1680 og 100 år frem. De gamle vejnummersten og kompasstenen står stadig ved Stjernen.

Læs mere i