Sporet ved Tandslet

Sporet ved Tandslet

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute.

Sporet ved Tandslet ligger ca. 1 km nord for Tandslet. Tag evt. bus fra Sønderborg, stå af ved Tandsbusk i Tandslet, gå 100 m tilbage mod Sønderborg, drej til højre mod Tandsryd, herfra ca. 1 km til Skovfortet, hvor sporet starter.
Turen går gennem Tandsholm skov ad stier, langs hegn og skovbryn. Sporet er ca. 4,5 km, men delt op i en gul rute (2,5 km.) og en rød rute (2 km.). Terrænet kan være blødt og ujævnt. God tur!

Skovfortet
Sko