Sporet ved Østervang

Sporet ved Østervang

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet ved Østervang ligger ca. 16 km nordvest for Roskilde. Den afmærkede rute er ca. 2½ km lang. Kreaturene på engen er fredelige. Der er strøm i hegnet, så køerne ikke kan løbe ud. Husk at lukke leddet efter dig.

Østervang
Gården blev under udskiftningen i 1804 flyttet fra St. Karleby til landsbyens overdrev. Overdrevet var byens dårligst jord og blev brugt til fælles afgræsning. Østervang blev i 1994 overtaget af den