Sporet ved Jons Kapel

Sporet ved Jons Kapel

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Landbrug på naturens præmisser
På P-pladsen går sporet ad stien over marken. Driften af disse jorder kræver særlig forståelse for naturen. Istidens gletschere har efterladt en mosaik af områder med henholdsvis ler, sand og mange sten. Desuden ligger granitten mange steder tæt ved jordoverfladen.

Jons Kapel
Trappen ned til Jons Kapel går gennem en kløft. Kløften er dannet fordi klippen her er mere finkornet end den omkringliggende, så den lettere nedbrydes. Lidt mod syd er der tre klippehuler eller »ovne«, hvori munken Jon ifølge sagnet sku