Ræveskiftet og Rusland (Naturperler nr.12)

Ræveskiftet inviterer til gåtur i stilhed og fordybelse. Ingen bilstøj, kun naturens egne lyde og desmukkeste udsigter og naturområder.

Man kan gå ind på overdrevet i Ræveskiftet, som er kommunens artsrigeste, ad klaplåger.

Der græsses med fredeligt ungkvæg i sommerhalvåret.

Det meste af Ræveskiftet ejes af Ole Haslunds kunstnerfond, der udlejer huse til kunstnere om sommeren.

Den bedste måde at komme til Ræveskiftet er at cykle eller gå.

Der er stisystemer til gående oppe fra Kildekrog St. og fra Ruslandsfredningens mange stier.

Rusland har officiel indgang ved Tegners Museum, se rudolphtegner.dk

Fra Ræveskiftet går der en sti til en bro over Pandehave å.

Oppe ved sommerhusområdet Baroniet er der også bro over Pandehave å.

Læs mere..