Houstrup Strand - Rød Vandrerute

Ruten ligger lige midt i Nymindegab plantage. Rutens forløb er meget kuperet, som strækker sig både over klitterne og omkring liggende skov. Området er gammel havbund, hvor der er sket en sandaflejring, der med tiden har formet klitterne. Der mulighed for at, møde skoven konge ”kronvildtet” på vandreruten. Det er nogle meget sky dyr, men de morgenfriske har en større chance for at få et glimt af dyrene. Blåbjerg plantage startede plantningen i 1878, Nymindegab startede plantningen i midten af 1890’erne, efter loven om dæmpning af sandflugt. Blåbjerg-Nymindegab plantage er på ca. 3500ha hvor halvdelen af arealet er bevokset med træer. Hovedtræarterne er skovfyr, bjergfyr, contorafyr og fransk bjergfyr. Der er lavet en indhegning, hvor der græsse af heste, græsningen har til formål at holde vegetationen på et passende niveau.