Mølleåstien (Øvre Mølleå)

Turen går igennem et smukt uforstyrret landskab der veksler mellem skove, moser, søer og åbent land, og man vil på ruten opleve mange af naturparkens perler. Turen kan tages både til fods og på cykel, og man kan f.eks. vælge at tage S-toget til Farum St og gå/cykle ruten til Ølstykke St (eller modsat retning).


Mellem Farum sø og Bastrup sø går ruten langs Mølleåen og igennem de markante tunneldale dannet af istiden. Mellem Buresø og Ølstykke går ruten igennem Slagslunde og Sperrestrup skovene. Ruten er markeret med firkantede, blå cykelskilte. Naturpark Mølleåen har også opstillet pæle med QR-koder, der byder på fortællinger om de mange spændende steder man kommer forbi.


Bemærk:

I området findes moser, enge og rigkær, med forskellige arter af orkideer og andre sjældne planter – de er fredet og må ikke plukkes eller graves op. Der bliver flere steder foretaget græsning med kvæg, der skal forhindre at områderne vokser til.