Gudenåen: Silkeborg - Bjerringbro ca. 40 km

Via Silkeborg Langsø, Resenbro og Sminge Sø til Kongensbro, hvor man sejler under Århus-Viborg landevejen. Undervejs passeres Tvilum Kirke - oprindeligt en augustinerklosterkirke - på højre (østlige) bred, mens Trækstien følger med hele vejen på venstre (vestre) bred - flere steder som hævede træboer. Kort efter Kongensbro sejler du ind i Tange Sø, der kan være vanskelig at passere på grund af blæst. Vælg venstre/vestre side, når vinden er i sydvest, som den oftest er. Bær over ved Gudenåcentralen. Der kan være trafik på denne strækning. Vis hensyn - og gå kun i land de steder, hvor det er tilladt. Find dem på www.oplevgudenaa.dk En dagsrejse i kano er ca. 15-20 km. Sejlads i motorbåd er KUN tilladt for bredejere - på Tange Sø endvidere for dem, der har fået en særlig tilladelse. Sejladsen kræver at fartøjet er registreret. www.sejladspaagudenaaen.dk/motorbaade/