Farum Lillevang ridesti

Skoven er god at ride i, og der findes i Farum Lillevang et mindre ridestinet på 1,5 km. Skovdistriktet håber i de kommende år at udbygge ridestinettet. Af hensyn til skoven og de andre skovgæster er der fastsat følgende regler for ridning i området: 


Der må rides:

• På de afmærkede ridestier

• På grusvejene i skridt

• I skovbunden, hvor der er høje træer

Der må ikke rides:

• På grusvejene i galop, trav, tølt eller pas

• På vandretursstierne (gule prikker) - dog må der skridtes på grusvejene

• På fortidsminder (f.eks. gravhøje og stendiger) • I Filet’en (træsamlingen i Farum Lillevangs vestligste del)