Kløversti - rød rute 7,5

https://www.middelfart.dk/~/media/Files/Det Gode Gronne Liv/Kløverstierne folder Middelfart Kommune 2018 260219.ashx