Præstemosen (Naturperler nr.9)

Tikøb Kirke ejer et lille stykke skov med en stor, naturrig mose i den vestlige ende.

Man kan gå ind til mosen fra den offentlige sti mellem Tikøb og Gurre Vang eller ad en markvej fra Gurrevej.

Der er en lille trampesti omkring en del af mosen.

Da kirken ejer skoven, må man gå overalt og døgnet rundt. Gå dog ikke ud i mosen.

Lille p-plads i Tikøb, bag Tikøb Kirke.

Læs mere..