Hov Vig - Nakke, gul rute

Naturgenopretning på Slettemosegård - Guldalderlandskaber under genskabelse. I alt 64 ha (1 ha = 10.000 kvm).

Et forarmet kulturlandskab søges sikret. Et landskab med eng, overdrev og hede, som det kan have set ud for mere end 200 år siden. vi kalder det naturgenopretning , fordi den tidligere natur nu igen har mulighed for at sprede sig og udfylde de klargjorte rammer.

Læs mere i vandretursfolderen