Holm Mølle - Naturstier - De blå foldere

Der har været vandmølle ved Holm Mølle siden 1200-tallet, hvor det var munke der drev møllen. Den nuværende hovedbygning er fra 1856. Møllen malede korn frem til 1912, hvor den blev bygget om til el-produktion. I dag er mølledriften for længst ophørt. Men der er stadig liv på Holm Mølle, der siden 2001 har været indrettet til pensionat.

En sti fører bag om Møllens driftsbygninger hen til nogle vandhullerne, som et tidligere dambrug etablerede med vand fra Alling Å. De er oprenset af kommunen og nu fyldt med dyr og planter, som kan fanges med net og spand. Stien fortsætter i en kort rundtur på ca. 1,5 km på Holm Mølles jorder.


English:

Since the beginning of the 13th century local friars have worked a watermill at Holm Mølle. The present main building was build in 1856. The watermill milled flour until 1912 when it was converted to producing electricity. Nowadays all production of the mill is closed down.