Gillelejestien, Hillerød-Gilleleje

Den afmærkede cykelrute nr.33, også kaldet "Gillelejestien", er 27 km lang og fører fra Frederiksborg Slot i Hillerød til Gilleleje Station.

Ruten er en attraktiv "udflugtssti", som i stor udstrækning er adskilt fra biltrafikken og bebyggede områder. Kun 4 km af ruten følger offentlige veje, 11 km forløber ad separat sti eller privat fællesvej, 12 km af ruten følger skovveje. Næsten halvdelen af ruten har en asfaltbelægning.

Landskabsoplevelsen domineres af Gribskov og det åbne landbrugsland, hvor forløbet på bunden af den tørlagte Søborg Sø gør et særli