Mejls Natursti

Mejlsvej 45, 6800 Varde (P-plads v. idrætshallen bag Mejls Friskole). Herfra skiltning til stien.


Natursti langs Frisvad Møllebæk med bænke og borde undervejs. Stien fører op til et hedestykke med 5 gravhøje.


Det er muligt at tage en rundstrækning og komme tilbage til udgangspunktet midt i Mejls ved Stilbjergvej og Mejlsvej.På stedet findes også:

  • Borde/bænke