Falster rundt - Etape 1, ca. 20 km

ETAPE 1. GULDBORG – VÅLSE VIG Parkering/startsted: Guldborgvej 352, 4862 Guldborg. Gode parkeringsmuligheder og isætningssteder både i havnen på Falster eller på Lolland. Særlige forhold: I bugten syd for Resle Skov kan der stå nogle store bølger ved nordvestenvind. Mellem Falster og Suderø er der en del store sten på det meget lave vand. Turbeskrivelse / oplevelser Guldborg: Campingplads, B&B., Efter ca. 2 km nås Alstrup strand. (Dansk Forening for Rosports kredshytte, kontakt formand for Stubbekøbing Roklub tlf. 54 44 19 28). Herefter rundes Alstrup Klint og ind i bugten syd for Resle skov - ved nordvestenvind kan der være store bølger. Videre nordpå med Suderø sigte. Mellem Falster og Suderø er der meget lavt vand med en del store sten. Turen fortsætter over Mygget Vig og til Vålse Vesterskov, hvor der på nordsiden går en sandtange ud fra stranden. Der er lukket for adgang til sandtangen i fuglenes ynglesæson fra 1. marts – 15. juli. Vålse Vig havn: B&B Søvang tlf.: 21