Fodsporet ridespor mellem Dalmose og Tjæreby

Ridesporet er afmærket langs med Fodsporet.