Knudemode (Naturperle nr.7)

Fra indkørslen til Knudemosevej 9 kan man gå ned til Knudemosen, som er en spændende skovbevokset mose med et stisystem.

Der er også adgang gennem en lille låge fra Fuglebakkevej.

Ejeren har ryddet stierne for væltede træer i 2016-17.

Husk at i privatejet skov må man kun færdes på stierne, og kun fra kl. 6 til solnedgang.

Læs mere..