Mossø, Emborg Vestermark-Dalgård

Fra p-pladsen går en ca. 2 km lang rundtur over Dalgårds jorder med de lysåbne nåletræsplantager, tilplantede landbrugsjorder og overdrevsarealerne ved Gudensø. Dalgården administreres af Skov- og Naturstyrelsen.Mere information i folderen: Mossø