SundhedsRuten (lang genoptræning på 4 km)

SundhedsRuten består af en sundhedsplads til udendørs træning og genoptræning kombineret med to afmærkede motionsruter til gang, stavgang og løb. Den lange Hjertesti går gennem Geel Skov og Ravneholm forbi Vangebo Aktivitetscenter og støder til RudersdalRuten ved Sandbjerg Sti i Nærum. Den lange hjertesti er ca. 4 km. og løber af eksisterende stier.