Skjern Ådal - Vester Enge

Turen går rundt om Vester Enge og krydser undervejs Kalvholm, hvor Skjern Å krydses med to trækfærger. Turen giver et overblik over ådalens delta og et fint indtryk af naturen lige før Skjern Ås udløb i Ringkøbing fjord. Alt efter årstiden og vejrliget kan det være en mere eller mindre udfordrende tur. Er trampestierne langs Skjern å for våde er der også stier syd om Lønborggård, hvor de to fulgetårne kan besøges undervejs.