Jyderupstien

Jyderupstien går fra Svinninge til Kongskilde gennem et smukt og varieret landskab med mange storslåede naturområder og historiske seværdigheder. Stien har sit startpunkt eller slutpunkt fra Kongskilde Naturcenters p-plads (Skælskørvej 34, 4180 Sorø). Her på udinaturen har vi kun indtegnet den del af stien, som går på Naturstyrelsens areal.

Lange strækninger af stien fører gennem skov, hvor man som vandrer bør bemærke, at der er forskellige færdselsregler i privat og i offentligt skov.

Regler for færdsel i skov:

I private skove må man gå og cykle på veje og stier. Der er adgang fra klokken 6 til solnedgang, og man må ikke opholde sig nærmere bebyggelser end 150 meter.

I offentlige skove må man færdes hele døgnet, men ikke opholde sig nærmere end 50 meter fra beboelse. Det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn. Både stat og kommuner kan eje skov.