Skovene ved Nakskov - Krogsbølleskoven

Krogsbølleskoven er en aktiv skov, der opfordrer til bevægelse, motion og leg i naturen. Hundeskoven findes i den nordlige del af skoven. Det rekreative område består af hjemmehørende træarter primært løvtræer samt lysåbne arealer, der giver landskabet en afvekslende karakter. Stien er god at løbetræne på, og turen kan fortsættes på Ringstien, der er en sti rundt om Nakskov.