Gribskov, Mårum 2

Ruten er på ca. 2,0 km. Den går ned til 2 opdæmmede søer, som ligger smukt i en varieret løvskov. Ruten går videre rundt om et urørt område i skoven med et lavvandet moseområde.

Tinghussøen og Gantekrogssøen er begge opstemmede søer, som ligger i et kuperet område med løvskov. Her er mulighed for uforstyrret at følge forskellige andefugle på søen og høre hejrens skrig, når den flyver lavt hen over søerne. Her er også en grillplads ud til Tinghussøen.

Den urørte skov byder på mystik i mosen, før tågen letter; gamle bøgetræer i forfald og nye unge træer på vej. Her skyder svampe ud af stammerne og spættens hakken giver genlyd.

Kistrupgårdens diger kan stadig ses, på trods af gården blev nedlagt allerede i starten af 1700- tallet.