Sporet ved Blanksøgård

Sporet ved Blanksøgård

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

NB: Sporet ved Blanksøgård bliver i øjeblikket ikke vedligeholdt. Sporet er delvis tilgroet og der er ikke foldere i folderkassen. Denne tur kræver derfor ekstra høje gummistøvler, lidt eventyrlyst og en medbragt folder.

Sporet ved Blanksøgård ligger ca. 10 km syd for Holbæk.
Den afmærkede rute er ca. 2½ km lang. Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser.

Bevaringsværdig landsby