Lilleå ruten 43 km

Følg Lilleåen fra udspring til udløbet i Gudenåen. Stien går på de nærliggende veje. Lilleå (også Hadsten Lilleå) er et vandløb som udgør et af de større tilløb til Gudenåen. Den har sit udspring i to bække, den ene mellem Sabro og Lading, neden for Borum Eshøj, og den anden i engene mellem Sabro og Søften, nordvest for Aarhus. Åen er 37 kilometer lang og afvander et område på godt 300 km². De to kildebække løber sammen syd for Nørreris Skov, mellem herregården Ristrup og Søften. Lilleåen følger jernbanen nordpå gennem Hinnerup og Hadsten. Åen drejer efterhånden mere mod nordvest. Kort før Lerbjerg får den tilløb af Vissing Bæk fra nord og lige før herregården Bidstrup kommer Voermølle Å fra syd. Umiddelbart efter herregåarden og ligeledes fra syd tilløber Granslev Å, inden Lilleå fortsætter, stadig langs jernbanen, til Laurbjerg, hvor den igen drejer i nordlig retning for at løbe ud i Gudenåen ved Langå, lidt øst for hovedgården Østergård. Lilleå har en større bestand af både h