Kærgård Plantage nord - Kærgård Strandsti Grøn rut

Ved Kærgård Strand hvor der er badeforbud i en zone på 1400 m, gør Kærgård Strandsti det muligt for vandrende at komme udenom den forurenede del af stranden. Samtidig er der mulighed for at passerer området hvor giftgruberne var placeret, og i udstillingen ved grube 4 kan man læse mere om forureningen og oprydningen efter den. Ruten er 2,8 km og afmærket grøn