Rød rute i Engelsholm Skov - Vesterskoven

Her møder man nåleskov og hedestrækninger samt flere kulturspor, f.eks. Sortehøj og digerne fra tidligere tiders skovplanteskoler. Der er flere gode udsigtspunkter på ruten.