Stauning Havn 0,6 km

Vandretur på 1,2 km (0,6 km hver vej) ved Stauning Havn og langs med indsejlingen, ad grussti og plankebro, gennem rørskov til fjorden med udsigt til Holmland Klit. Om foråret blomstrer gul iris og trevlekrone. Senere blomstrer mjødurt. Rørsangeren kan høres i rørskoven. Der er bænke og borde ved strandbredden.